Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
I can't wait till the day I will not wake up.
8133 6c85 500
|Women in Science
Reposted fromseverine severine viaune-raconteuse une-raconteuse
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
Ale widzisz, kurwa, życie to jedno wielkie rozczarowanie, prawda?
— Jeffery Deaver - "Błękitna pustka"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viabrosandi brosandi
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viaune-raconteuse une-raconteuse
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
2262 849b 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Reposted byachikumigdalowemairvenn
3536 7986 500
Reposted bywwojtlSkydelancoolstorybro23patrzpodnogi
So you say you wanna get away
We don't need a plane
I could be your escape
Take you to a place
Where there is no time, no space
I could be your private island
On a different planet
Anything could happen
Listen to the waves
https://www.youtube.com/watch?v=D5q2eRU5Y5c
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viapatronus patronus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl